تیم برگزاری استارت‌آپ ویکند تبریز

تیم برگزاری استارت‌آپ ویکند تبریز

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۸
ارتباط با تیم برگزاری استارت‌آپ ویکند تبریز
شماره برگزارکننده
۷۰۲۰ ۶۷۲ ۰۹۳۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره تیم برگزاری استارت‌آپ ویکند تبریز