شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه فردوسی مشهد

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه فردوسی مشهد

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰
متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد
ارتباط با شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه فردوسی مشهد
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۸۹۰۰۲۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی