گپ گرافیک

ارتباط با گپ گرافیک
درباره گپ گرافیک

جمعی از علاقه‌مندان به طراحی گرافیک که به‌طور هفتگی دور هم جمع?می‌شویم تا یاد بگیریم و یاد بدهیم.