هفته جهانی کارآفرینی ایران

هفته جهانی کارآفرینی ایران

رویداد‌ها۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۱
ارتباط با هفته جهانی کارآفرینی ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۴۲۱۰۴۱۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی