انجمن علمی دانشجویان پزشکی گلستان (GouMSA)

انجمن علمی دانشجویان پزشکی گلستان (GouMSA)

رویداد‌ها۱۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۵۵
ارتباط با انجمن علمی دانشجویان پزشکی گلستان (GouMSA)
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۱۲۳۵۴۵۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی دانشجویان پزشکی گلستان (GouMSA)

ما عضوی از فدراسیون جهانی دانشجویان پزشکی و انجمن دانشجویان پزشکی ایران هستیم و در تلاشیم که راهی باشیم برای رشد و پیشرفت دانشجویان علوم پزشکی، نه فقط به عنوان یک درمانگر بلکه به عنوان فردی موثر و مفید در حیطه بهداشت و درمان.