اندیشکده حکمرانی شریف

اندیشکده حکمرانی شریف

رویداد‌ها۴۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۹۸
ارتباط با اندیشکده حکمرانی شریف
وبسایت
http://gptt.ir/
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۶۶۵۳۴۱۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی