کمیته دانشکده مدیریت و اقتصاد انجمن فارغ‏ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

کمیته دانشکده مدیریت و اقتصاد انجمن فارغ‏ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۷۴
ارتباط با کمیته دانشکده مدیریت و اقتصاد انجمن فارغ‏ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۶۷۰۵۲۰۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کمیته دانشکده مدیریت و اقتصاد انجمن فارغ‏ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

کمیته مدیریت و اقتصاد یکی از کمیته های تخصصی ذیل انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف است. اعضای این کمیته هر دو سال یک بار طی انتخاباتی که توسط هیئت اجرایی انجمن فارغ التحصیلان برگزار می شود، با رای مستقیم دانش آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف انتخاب می شوند.