دکتر هدی طهرانی مقدم

دکتر هدی طهرانی مقدم

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با دکتر هدی طهرانی مقدم
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۰۹۵۹۴۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دکتر هدی طهرانی مقدم

هدی طهرانی مقدم 

دکتری الهیات دانشگاه تهران 

مدزس دانشگاه 

مدرس مهارت های یادگیری و آموزش