همفکر تهران

همفکر تهران

رویداد‌ها۲۴۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۸۵۸
چهارشنبه ۲۷ آبان

همفکر

 • تهران
 • رایگان
آواتارهمفکر تهران
چهارشنبه ۲۰ آبان

همفکر

 • تهران
 • رایگان
آواتارهمفکر تهران
چهارشنبه ۱۳ آبان

همفکر

 • تهران
 • رایگان
آواتارهمفکر تهران
چهارشنبه ۶ آبان

همفکر

 • تهران
 • رایگان
آواتارهمفکر تهران
چهارشنبه ۲۹ مهر

همفکر

 • تهران
 • رایگان
آواتارهمفکر تهران
چهارشنبه ۲۲ مهر

همفکر

 • تهران
 • رایگان
آواتارهمفکر تهران
چهارشنبه ۱۵ مهر

همفکر

 • تهران
 • رایگان
آواتارهمفکر تهران
چهارشنبه ۸ مهر

همفکر

 • تهران
 • رایگان
آواتارهمفکر تهران
چهارشنبه ۱ مهر

همفکر

 • تهران
 • رایگان
آواتارهمفکر تهران
چهارشنبه ۲۵ شهریور

همفکر

 • تهران
 • رایگان
آواتارهمفکر تهران
چهارشنبه ۱۸ شهریور

همفکر

 • تهران
 • رایگان
آواتارهمفکر تهران
چهارشنبه ۱۱ شهریور

همفکر

 • تهران
 • رایگان
آواتارهمفکر تهران
ارتباط با همفکر تهران
شماره برگزارکننده
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره همفکر تهران

همفکر یک رویداد هفتگی‌ست و فرصتی برای کارآفرینان، برنامه نویسان، طراحان، سرمایه‌گذاران و علاقمندان که به شبکه‌سازی،‌ تبادل نظر و یادگیری از یکدیگر بپردازیم.