انجمن علمی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر

انجمن علمی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
ارتباط با انجمن علمی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۰۳۶۰۲۲۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی