حمید توکلی

حمید توکلی

رویداد‌ها۲۰۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳۴۲
دوشنبه ۲۱ دی

همفکر کرج در سایه

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۱۴ دی

همفکر در پدروسافت

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
یک‌شنبه ۶ دی

همفکر کرج در الگام

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
پنج‌شنبه ۲۶ آذر

اولین رویداد آواتک در کرج

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۲۳ آذر

همفکر در مركز پژوهش شورا

 • تهران
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
یک‌شنبه ۱۷ آبان

همفکر در جهاد دانشگاهی

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۱۱ آبان

همفکر در همراد

 • تهران
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
یک‌شنبه ۱۰ آبان

همفکر در همراد

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۴ آبان

همفکر در مركز پژوهش

 • تهران
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۲۷ مهر

همفکر در مركز پژوهش

 • تهران
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
ارتباط با حمید توکلی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی