حمید توکلی

حمید توکلی

رویداد‌ها۲۰۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳۴۳
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰

همفکر با حضور کارآفرین حوزه غذا

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰

رویداد انگلیسی همتاک با حضور متخصص هوش مصنوعی

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰

همفکر، کنسل شده‌است.

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰

همفکر با موضوع ویدئو مارکتینگ

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰

رویداد انگلیسی همتاک با حضور یک طراح گرافیک

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰

همفکر با حضور یک برنامه‌نویس

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰

همفکر با حضور بنیانگذار وین

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰

رویداد انگلیسی همتاک در اتاق بازرگانی البرز

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰

همفکر با حضور کارآفرین حوزه صادرات

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰

همفکر با حضور متخصص حقوقی کسب و کار

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰

همفکر در پارک علم‌ و‌ فناوری‌ البرز

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰

رویداد انگلیسی همتاک با موضوع اینستاگرام

 • کرج
 • رایگان
آواتارحمید توکلی
ارتباط با حمید توکلی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی