کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

رویداد‌های کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
ارتباط با کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
درباره کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد چهارمین دوره از سلسله نشست های تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی خود را در زمستان سال 1394 به موضوع "علم اطلاعات و نوآفرینی" اختصاص داده است.