موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی

رویداد‌های موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی
ارتباط با موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی
درباره موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی

موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی به همت عده ایی از اساتید و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در شهرستان آبیک استان قزوین تاسیس شده است . این موسسه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را برای توسعه منابع انسانی در زمینه های فن‌کارآفرینانه و تربیت نیروهای ماهر متمرکز کرده است.