کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ( HUMS )

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ( HUMS )

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۱۸
ارتباط با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ( HUMS )
شماره برگزارکننده
۰۷۶۳۳۳۳۵۷۹۴ ٫ ۰۷۶۳۳۳۳۷۱۹۲ ٫ ۰۷۶۳۳۳۵۴۹۳۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ( HUMS )

آدرس : هرمزگان٫ بندرعباس٫  بلوار جمهوری اسلامی٫ ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی٫ معاونت تحقیقات و فناوری٫

             طبقه اول "  کمیته تحقیقات دانشجویی
       

آدرس پست الکترونیک : studentresearch.hums@gmail.com