فراایده

فراایده

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۷
ارتباط با فراایده
وبسایت
www.Hyperidea.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۱۶۶۲۰۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره فراایده

فرا ایده سلسله ای از رویدادهای برنامه تجاری سازی دستاوردهای دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف ، جهت آشنایی دانشجویان با نیازهای حوزه های مختلف کشور، کمک به آن ها جهت تفکر و ارائه راهکارهای نوآورانه به منظور حل این نیازها و توانمندسازی آن ها بوسیله توسعه مهارت های مختلف اجتماعی و فناورانه ، به منظور آمادگی برای ورود به عرصه کارآفرینی و کسب وکار می باشد.