انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۰
ارتباط با انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
شماره برگزارکننده
۰۵۱۳۵۰۱۷۳۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت مبتکران ایده پرداز نوین روژمان و کالج دانشگاه فردوسی مشهد این رویداد را برگزار میکند