موسسه ساخت افزایشی ایران

موسسه ساخت افزایشی ایران

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۷
ارتباط با موسسه ساخت افزایشی ایران
شماره برگزارکننده
۷۷۲۴۰۶۶۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه ساخت افزایشی ایران

فناوری تولید افزایشی (Additive manufacturing) یکی از ده فناوری بنیان برانداز دنیا تا سال ۲۰۲۵ خواهد بود. ماهیت بین رشته ای این فناوری به گونه ای است که رشته های مهندسی الکترونیک، مکانیک و مواد به صورت مستقیم و رشته های مهندسی نرم افزار، عمران، معماری و طراحی صنعتی به صورت غیر مستقیم در زنجیره ارزش آفرینی این فناوری قرار دارند. سرعت بالای رشد این فناوری به نحوی است که کمتر کسی امروزه در محیطهای آکادمیک و صنعتی نامی از تحولات این فناوری را نشنیده باشد و به طور حتم در آینده ای نزدیک این فناوری در زمره فناوریهای استراتژیک در کشورهای توسعه یافته قرار خواهد گرفت. دانشگاه علم و صنعت ایران با تکیه بر ظرفیت بالای توان فنی و مهندسی خود در رشته‌های مهندسی برق، مکانیک و مواد از پیشگامان ایجاد مرکز خدمات دانش بنیان و توسعه فناوری ساخت افزایشی در ایران است.

ماموریت‌ها

·      جهت دهی به تحقیقات متمرکز بین رشته ای در زمینه ساخت افزایشی

·      ارایه خدمات دانش بنیان به بخش صنعت

·      توسعه خدمات و تجاری سازی فناوری ساخت افزایشی

·      کمک به پیاده سازی نقشه راه و سند توسعه صنعت ساخت افزایشی (تهیه شده در ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته)

·      برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی در زمینه ساخت افزایشی