اداره کل ارتباطات و فناروری اطلاعات

اداره کل ارتباطات و فناروری اطلاعات

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با اداره کل ارتباطات و فناروری اطلاعات
شماره برگزارکننده
۰۱۷۳۲۴۸۰۴۵۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام