سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی

سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی

رویداد‌ها۳۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸
ارتباط با سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی
شماره برگزارکننده
۰۸۶۳۴۱۳۴۰۱۷-۰۹۱۸۸۶۳۸۸۱۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی