جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر INNOCUP 2017

جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر INNOCUP 2017

رویداد‌ها۱۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۶
ارتباط با جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر INNOCUP 2017
وبسایت
http://innocup.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۴۰۶۴۴۱۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر INNOCUP 2017

به اهتمام مرکز کارآفرینی و رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی