جامعه اینترنت اشیا ایران - Iran IoT community

جامعه اینترنت اشیا ایران - Iran IoT community

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۴
ارتباط با جامعه اینترنت اشیا ایران - Iran IoT community
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۱۵۹۴۱۹۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی