موج کار آفرینی ایران Iran Entrepreneurship Wave Association

موج کار آفرینی ایران Iran Entrepreneurship Wave Association

رویداد‌ها۴۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۴
ارتباط با موج کار آفرینی ایران Iran Entrepreneurship Wave Association
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۶۶۹۸۱۵۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موج کار آفرینی ایران Iran Entrepreneurship Wave Association

موج کارآفرینی ایران تشکیل شده از اساتید و فارغ التحصیلان در رشته های فنی و مهندسی می باشد . یکی اهدف اصلی این نهاد هم افزایی فرهنگ و تقویت اکوسیستم کارآفرینی پایدار در ایران نیز می باشد .علاوه بر این موج کارآفرینی در آینده سعی دارد با کمک مسئولین ، صاحبان صنایع ، جوانان خلاق و پر استعداد فضای مناسبی را در جهت آموزش کارآفرینی همچنین ایجاد مراکز شتابدهی کارآفرینی در منطقه ایجاد نماید .موج کارآفرینی ایران رویدادهای متعددی را در زمینه ایجاد انگیزه در جوانان و نوجوانان شامل: همفکر اراک ، کافه کارآفرینی اراک ، استارتاپ ویکند (اردوی استارتاپ) ، ماراتن برنامه نویسی وب (هاکا اراک) ، ماراتن برنامه نویسی موبایل (هاکاتون) ، گفتگو آزاد را? در رزومه خود ثبت کرده است. شروع فعالیت موج کارآفرینی از ابتدای سال 1393 بوده که در سال 94 توانسته 54 مراسم را در حوزه کارآفرینی در ایران و استان انجام دهد.

Iran entrepreneurship wave Association is made up of professors and graduates in technical and engineering fields. One of the main goals of this institution synergies and strengthen a culture of sustainable entrepreneurial ecosystem is in Iran .In addition to this wave of entrepreneurship in the future trying to help authorities, industrialists, creative and talented youth entrepreneurship education also creates the right atmosphere for accelerating entrepreneurship centers in the region .?Iran entrepreneurship wave in the field of multiple events to motivate young people, including like-minded Arak (HamfekrArak), Arak entrepreneurship café (Café Kar Afarini), Startup Weekend (Startup Camps), web programming marathon (Hacka Arak), and mobile programming marathon (Hackathon), free speech has recorded in his resume. Starting from the beginning of the 1393 wave of entrepreneurship in the year 94 has 54 events in the field of entrepreneurship in the country and the province.