مجید حقیقی

مجید حقیقی

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳
ارتباط با مجید حقیقی
وبسایت
https://majidh.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۸۴۲۸۸۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مجید حقیقی

بنیانگذار باشگاه موفقان

بنیانگذار سوشیال فکتوری

مدیر پروژه شرکت های بزرگ

مدرس توسعه مهارتهای فردی  و مالی

مشاور کسب و کارهای اینترنتی

متخصص بازاریابی شبکه های اجتماعی