انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان