مجمع جهانی کارآفرینی (ارزش آفرینی) جوانان ایران

مجمع جهانی کارآفرینی (ارزش آفرینی) جوانان ایران

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۰۵
ارتباط با مجمع جهانی کارآفرینی (ارزش آفرینی) جوانان ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۶۸۲۳۶۸۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی