کامیار باژان

کامیار باژان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰
ارتباط با کامیار باژان
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۲۷۲۴۲۵۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کامیار باژان

مدرس و مربی پیشبرد فردی و کسب مهارت