کانون فن آوری اطلاعات قم

کانون فن آوری اطلاعات قم

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۳
ارتباط با کانون فن آوری اطلاعات قم
وبسایت
http://www.qita.ir
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام