آکادمی کارآفرینی تهران

رویداد‌های آکادمی کارآفرینی تهران
ارتباط با آکادمی کارآفرینی تهران
درباره آکادمی کارآفرینی تهران

توانمندسازی دانشجویان و علاقه مندان به ارزش آفرینی جهت توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور

آدرس دبیرخانه : خیابان امیر آباد شمالی بالاتر از فاطمی خیابان هیئت نبش گرد آفرید پارک علم و فناوری مدرس