بفرمایید کتاب

بفرمایید کتاب

رویداد‌ها۱۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۰
ارتباط با بفرمایید کتاب
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۲۲۲۴۸۳۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره بفرمایید کتاب

  "بفرمایید کتاب"
دورهمی دوستانه؛ به بهانه یک کتاب

بفرمایید کتاب، بهانه ایست برای مطالعه، دوستی، شبکه سازی، هم اندیشی و استفاده از دانش و تجربیات یکدیگر.