خانه استارتاپ کرج

خانه استارتاپ کرج

رویداد‌ها۱۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۵
ارتباط با خانه استارتاپ کرج
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۵۶۹۴۷۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی