خشایار رحیمی

خشایار رحیمی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با خشایار رحیمی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۸۴۴۴۷۲۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره خشایار رحیمی

فیلمساز، عکاس و تولیدکننده‌ی محتوای دیجیتال