گروه مشاوران مدیریت خرم

گروه مشاوران مدیریت خرم

رویداد‌ها۱۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۹
ارتباط با گروه مشاوران مدیریت خرم
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۸۴۲۲۱۹۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه مشاوران مدیریت خرم

مرکزی پیشرو در ارائه خدمات راهبردی مدیریت منطبق بر استانداردهای جهانی و آموزه های علمی در زمینه های مشاوره مدیریت، آموزش مدیریت و خدمات حرفه ای در زمینه مدیریت