انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه خوارزمی

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه خوارزمی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه خوارزمی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۲۹۶۹۵۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی