مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۰
ارتباط با مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان
وبسایت
http://www.kstp.ir
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام