دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۳
ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شماره برگزارکننده
۰۳۴-۳۱۲۱۵۶۸۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی بازساختی