مرکز ماورا

مرکز ماورا

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با مرکز ماورا
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۶۶۷۰۱۷۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز ماورا

مرکز مطالعات اقتصاد و راهبری ماورا