مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت

مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸
ارتباط با مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت

مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه علم و فناوری مازندران با وظیفه ی اشتغالزایی و توسعه ی فضای کسب و کار برای دانشجویان