مسعود بیگی

مسعود بیگی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
ارتباط با مسعود بیگی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۸۲۸۲۹۲۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مسعود بیگی

کارشناس ارشد نرم افزار
مشاوره و مدیریت پروژه های نرم افزاری
فعال حوزه استارتاپی