مجتمع فنی تهران-نمایندگی میرداماد

مجتمع فنی تهران-نمایندگی میرداماد

شماره دبیرخانه
۲۲۲۲۲۸۱۶
تعداد کل رویدادها
۱۱
دنبال کنندگان
۹۷

درباره مجتمع فنی تهران-نمایندگی میرداماد

مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد - دپارتمان مدیریت و MBA