مدیر شاپ

مدیر شاپ

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۷
ارتباط با مدیر شاپ
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۲۸۷۴۴۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مدیر شاپ

مدیرشاپ” فروشگاه الکترونیکی است مبتنی بر نیازهای به روز مدیران، قصد داریم به روزترین و کارآمدترین محتوای آموزشی را جهت
توانمندسازی مدیران در حوزه های مهارتی ارائه نماییم.
نگاه ما در “مدیرشاپ” ارائه یک مسیر یادگیری سریع برای مهارتهای کلیدی و مهم مدیران و رهبران کسب و کار می باشد. تا آنها بتوانند
در کمترین صرف زمان مهارتهای کلیدی در کسب و کار خود را ارتقاء ببخشند.
مدیرشاپ” متشکل از جمعی از اساتید و مدیرانی است که در یادگیری و توانمندسازی مدیران و صاجبان این مرز و بوم تلاش می نمایند.