Mohammad Esmaeil Arjmandi

Mohammad Esmaeil Arjmandi

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با Mohammad Esmaeil Arjmandi
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۸۳۳۶۶۹۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره Mohammad Esmaeil Arjmandi

مدرس و مشاور توسعه فردی و مهارت های ارتباطی