Mohammad hossein Rohani

ارتباط با Mohammad hossein Rohani
درباره Mohammad hossein Rohani

این پیش رویداد با هدف معرفی رویداد ۲،۵ روزه کارآفرینی دانش آموزی برگزار میشود تا دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد در فضایی خلاقانه با کارآفرینی و طراحی کسب و کارهای خلاقانه آشنا شوند. همچنین اداره آموزش و پروش ناحیه ۲ نیز حمایت کننده اصلی این رویداد در آموزش و پرورش می باشند