محمد حسین آشناد

ارتباط با محمد حسین آشناد
درباره محمد حسین آشناد

توسعه دهنده ی اندروید و وب (فریم ورک Django). در حال حاضر درباره ی ثروت و مدیریت تحقیق می کنم.