هدهد

هدهد

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۹
ارتباط با هدهد
شماره برگزارکننده
۷۶۲۵۰۳۵۰- داخلی۲۱۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره هدهد

هدهد برگزارکننده رویدادهای ترویجی آموزشی با محوریت کارآفرینی می باشد.