پارک علم و فناوری کرمان

پارک علم و فناوری کرمان

رویداد‌ها۱۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۸
ارتباط با پارک علم و فناوری کرمان
وبسایت
http://msp.ir
شماره برگزارکننده
۰۳۴۳۲۲۲۸۴۶۸ داخلی۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام