گروه تحقیقاتی شبیه سازی های مولکولی

ارتباط با گروه تحقیقاتی شبیه سازی های مولکولی
درباره گروه تحقیقاتی شبیه سازی های مولکولی

گروه تحقیقاتی شبیه سازی های مولکولی

برگزار کننده دوره تخصصی در زمینه شبیه سازی های مولکولی


تلفن:

09223742614


آدرس کانال تلگرام:

https://t.me/MD_Workshop


آدرس گروه تلگرامی جهت بحث و تبادل نظر:

https://t.me/joinchat/Bq4CMAyVKpFfiAU_6tK5rQ


ایمیل:

NanomechanicsGroup@gmail.com