گروه تحقیقاتی شبیه سازی های مولکولی

ارتباط با گروه تحقیقاتی شبیه سازی های مولکولی
درباره گروه تحقیقاتی شبیه سازی های مولکولی

گروه تحقیقاتی شبیه سازی های مولکولی

برگزار کننده دوره تخصصی در زمینه شبیه سازی های مولکولی

 

تلفن:

09223742624

09133723515

 

آدرس کانال تلگرام:

https://t.me/MD_Workshop

 

آدرس گروه تلگرامی جهت بحث و تبادل نظر:

https://t.me/joinchat/Bq4CMAyVKpFfiAU_6tK5rQ

 

ایمیل:

NanomechanicsGroup@gmail.com