مؤسسه آموزشی و پژوهشی ارتباط نانوصنعت

مؤسسه آموزشی و پژوهشی ارتباط نانوصنعت

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با مؤسسه آموزشی و پژوهشی ارتباط نانوصنعت
شماره برگزارکننده
۰۷۶۳۳۳۵۰۷۹۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مؤسسه آموزشی و پژوهشی ارتباط نانوصنعت

کارگزار مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان هرمزگان و از واحدهای فناور مرکز رشد جامع پارک