نیاز تو

نیاز تو

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با نیاز تو
شماره برگزارکننده
۰۴۱۳۴۷۷۸۳۰۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره نیاز تو

تیم مدیریتی نیاز تو ،برگزار کننده دوره های مدیریت و کسب و کار