مرکز آموزشی نوین

ارتباط با مرکز آموزشی نوین
درباره مرکز آموزشی نوین

مرکز آموزشی نوین...بگزار کننده دوره های آموزشی و همایش های علمی....اعطای مدارک معتبر داخلی از سازمان فنی و حرفه ای، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موسسات آموزشی عالی آزاد وزارت علوم و مدارک بین المللی